Bilden visar en berghäll vid vatten

Berghäll vid vatten

Foto: Thomas Eliasson, SGU.

Berg

Berggrundsgeologi är läran om jordskorpans uppbyggnad, utvecklingshistoria och de processer som bildar och omvandlar bergarter.

Här kan du läsa om bergarter, mineral och Sveriges berggrund.

Bergarter

En bergart byggs upp av ett eller vanligen flera mineral. Olika bergarter skiljer sig från varandra genom bland annat mineralsammansättning och inre uppbyggnad.

Mer om bergarter

Mineral

Mineral är jordens och övriga planeters byggstenar. De bygger upp bergarterna och bergarterna bygger i sin tur upp planeterna. Men vad kännetecknar mineral? Hur bildas de? Hur många finns det? Här får du svar på dessa och andra frågor om mineral.

Mer om mineral

Sveriges berggrund

Sveriges berggrund består av tre huvudenheter, urberget, rester av ett sedimentbergartstäcke och fjällberggrunden.

Mer om Sveriges berggrund