Långban

Långbangruvan i Värmland är en svensk lokal med världsrykte för sin extraordinärt rikliga och exotiska mineralogi.

Nya schaktets lave i Långban.

Nya Schaktets lave med varphögar i förgrunden. Laven användes för upp- och nedtransport av arbetare och malm, och kan idag beskådas i den välbevarade gruvbyn.

Foto: Erik Jonsson, SGU

Gruvan är nedlagd sedan början av 1970-talet men genom århundradena har järn, mangan och bergarten dolomit brutits här. I dessa malmer och bergarter förekommer över 270 olika mineral. Av dessa har fler än 60 ursprungligen upptäckts här, dvs. de har Långban som sin typlokal.

Här kan man än idag finna okända mineral i de omfattande varphögarna som lämnats kvar efter gruvbrytningen. Endast ett fåtal lokaler världen över kommer upp i sådana siffror. Det är en sällsynt kombination av olika geologiska omständigheter som lett fram till denna extrema mångfald av mineral.

Långbanssällskapet (öppnas i nytt fönster)