Kvarnstensgruvan

Kvarnstensgruvan sedd inifrån. Väggarna utgörs av sandstenslager. Under sandstenen, ungefär i gruvans golvhöjd, ligger den vittrade gnejsen där kvarnstenarna bröts. Foto: Tor-Gunnar Beiron.

Minnesfjället – Geologiskt arv 2012

Minnesfjället – kvarnstensgruvan med vågor i taket blev av SGU utsedd till vinnare i tävlingen Geologiskt Arv 2012. Välkommen att kliva in i den geologiska historien. Inne i gruvan Minnesfjället kan du se spår av 500 miljoner år gamla fossil – och havsvågorna som sköljde över dem.

Lugnåsberget är ett av Västergötlands mindre platåberg, men här finns unika möjligheter att bokstavligen talat kliva in i den geologiska historien. Lugnåsberget med gruvan Minnesfjället är en av de få platserna i landet där man faktiskt kan stå inne i berget och se kontakten mellan urberget, den prekambriska gnejsen och de äldsta kambriska avlagringarna, sandstenen.

Inne i gruvan syns spår efter tidiga livsformer. Djuren som levde på sandbottnen i det forna grunda havet har lämnat avtryck efter sig i form av fossil. Här finns spår efter troliga maneter, trilobiter och andra leddjur. Genom dessa har man kunnat uppskatta sandstenens ålder till drygt 500 miljoner år. Denna tid (kambrium) markerar den period i jordens historia då en mängd organismer med yttre skelett, liksom de första ryggradsdjuren, började uppträda. I det grunda havet bildades också böljeslagsmärken på sandbottnen vilka idag kan ses underifrån i gruvans tak.

Vid Lugnåsberget har de översta 1–3 metrarna av gnejsen blivit något omvandlade till följd av kaolinvittring vilket gör att bergarten här är lite mjukare och väl lämpad för framställning av kvarnstenar. Vittringen här måste ha skett innan sanden avlagrades, och den kaolinvittrade gnejsen har därefter skyddats av de pålagrade sedimenten.

Att Lugnåsberget är förhållandevis litet beror på att det saknar det skyddande diabastäcke som många av de andra platåbergen i Västergötland har. Det innebär att det inte funnits något naturligt skydd mot vittring och erosion av bergets sedimentära bergarter och därför finns nu i stort sett bara det understa lagret, den kambriska sandstenen, kvar.

Den gamla gruvan är i dag ett viktigt industriminne. Här har brutits kvarnstenar sedan mitten av 1100-talet. Produktionen av kvarnstenar fortsatte fram till 1919 och runt Lugnåsberget finns sammanlagt över 600 dagbrott och 55 gruvor. 

Titta på filmen om Minnesfjället

Fakta om Minnesfjället

  • Vad: Kvarnstensgruvan Minnesfjället, en visningsgruva vid foten av Lugnåsberget. Anläggningen kring gruvan ägs och drivs av den ideella föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället. Lugnåsberget ingår i Unesco Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
  • Var: 1,3 mil sydväst om Mariestad.
  • Koordinater: Sweref 6499349, 426604
  • Tillgänglighet: Det går att åka bil i princip ända fram till gruvan.
  • Aktualitet: Den ideella föreningen arbetar för att införliva geologiska skyddsvärden i Biosfärsområdet. 2011 invigdes Lugnås Geologiska Vandring, en skyltad led som berättar om regionens geologi. Platsen utsågs av SGU till Geologiskt Arv 2012.

Om tävlingen Geologiskt Arv

Geologiskt Arv, vinnare och nominerade 2012 – en guide till geologiska sevärdheter i Sverige (pdf, öppnas i nytt fönster)