Utsikt från Mjältön. Höga kusten.

Världsarvet Höga kusten

År 2000 sattes Höga Kusten upp på UNESCOs världsarvslista för naturobjekt. Området är ett av de bästa exemplen i världen på hur nedisning och landhöjning påverkar jordytan. På ett begränsat område uppvisas en geologisk historia på 10 400 år. Vissa av processerna pågår än idag.

Grotta på ön Högbonden, Höga Kusten.

Grotta på ön Högbonden, Höga Kusten.

Foto: Curt Fredén, SGU

Här finns väl utvecklade terrängformer som visar effekterna av nedisning och landhöjning. Dessa processer pågår än idag. Exempel på terrängformer är kalottberg, klapperfält, strandgrottor, sprickdalar, förkastningsbranter och dyner. Några exempel på effekterna av landhöjning är avsnörning av havsvikar till sjöar, öars hopväxning med varandra och med fastlandet och nybildning av geologiska strandformer.

Höga kusten är också är ett globalt nyckelområde för att tolka den geologiska såväl som den biologiska och kulturhistoriska utvecklingen. Höga Kusten är det enda kuperade kustområdet runt Östersjön. Öarna och den kustnära delen har en vild karaktär. Bebyggelsen är gles och finns framför allt i dalgångar där jordarterna har lämpat sig för jordbruk.

Den unika geologin, men även områdets kulturhistoria, bidrar till Höga Kustens dragningskraft. Området är ett av tre utpekade obrutna kustavsnitt i Sverige som nationellt och internationellt är i särklass ur friluftssynpunkt.

Geoturistkartor över Höga kusten

Strandmärken som huggits ut i berget.

Strandmärken som huggits ut i berget.

Foto: Curt Fredén, SGU

SGU har, i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län, tagit fram två geoturistkartor över Höga Kusten – en mer översiktlig över Höga Kusten och Ulvöarna i skala ca 1:100 000 och en mer detaljerad över Skuleberget och Skuleskogen i skala 1:25 000.

Ladda ner kartorna:Geoturistkartorna kan användas som guider på den geologiska resan genom Höga Kusten – en resa som ger dig information om hur den natur och det landskap vi ser i Sverige idag har formats.

Höga Kusten med Ulvöarna (pdf, 87,6 Mb, öppnas i nytt fönster)

Skuleberget och Skuleskogen (pdf, 103 Mb, öppnas i nytt fönster)