Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark i Bohuslän invigdes 2009. Det är Sveriges första marina nationalpark. Vattnen runt Koster är ovanligt rika på djur och alger, många av dem unika för Sverige. Dessutom finns här Sveriges enda kallvattenkorallrev.

Nordvästligt orienterade så kallade Riedelsprickor i Bohusgranit. Svangen i Kosterhavets nationalpark.

Nordvästligt orienterade så kallade Riedelsprickor i Bohusgranit. Svangen i Kosterhavets nationalpark.

Foto: Thomas Eliasson, SGU

De geologiska förhållandena utgör på flera sätt förutsättningar för den unika miljön. Till exempel bidrar de djupa och brant sluttande klippväggarna i Kosterfjorden till en sådan miljö att arter, som annars bara finns långt ute i Atlanten, trivs här.

Senast granskad 2022-07-06