Tillgänglighets­redogörelse för Användarstöd för geologiska frågor

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Användarstöd för geologiska frågor och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Sveriges geologiska undersökning, SGU står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur Användarstöd för geologiska frågor uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Användarstöd för geologiska frågor som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämplighetsområde enligt beskrivning nedan kan du mejla oss på kundservice@sgu.se. Svarstiden är normalt 24 timmar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela i så fall oss så att vi får veta att problemet finns. Vänligen ta då kontakt med vår kundtjänst (se telefonnummer och e-post under rubrik Kontakta oss på sgu.se).

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (nytt fönster)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • E-tjänsten ”Skicka e-post” eftersom den på grund av risk för missbruk måste skyddas med en så kallad recaptcha. 
 • Ekvationer visas idag på vissa sidor som bild och inte som uppläsbar html. Vi arbetar fortlöpande med att byta ut dessa. 
 • En del sidor saknar publiceringsdatum. Vi arbetar med att få in datum på samtliga sidor. Om du besöker en sida utan datum och vill veta när den publicerades/senast ändrades så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.
 • Bilderna på sgu.se är till stor del anpassade, det kan dock finnas några bilder som saknar alternativ text. Vi arbetar kontinuerligt med att skriva in alternativa texter på de bilder som saknar detta.
 • Våra videoinspelningar är textade, men de saknar ett textbaserat manus eller annan presentation av inspelningen.
 • Våra videoinspelningar är inte syntolkade.
 • Hjälptext saknas vid vissa felinmatningar i våra formulär.
 • Det går inte att ångra klick.
 • Alla formulärfält är inte märkta i koden.

Oskäligt betungande anpassning

SGU åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

 • En del tabeller kräver horisontell scrollning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

 • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av sgu.se.

Senaste bedömningen gjordes den 5 maj 2021 och är godkänd av SGU:s webmaster.

Senast granskad 2021-05-05