Personer som går på en bro över en våtmark

Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Den här handledningen är till dig som arbetar med våtmarksåtgärder. Den riktar sig i synnerhet mot LONA-projekt (Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdsprojekt) med fokus att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker.