Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder
Personer som går på en bro över en våtmark

Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Den här handledningen är till dig som arbetar med våtmarksåtgärder. Den riktar sig i synnerhet mot LONA-projekt (Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdsprojekt) med fokus att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker.