Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Grundvattenövervakning i samband med våtmarksåtgärder

Här ges en översiktlig beskrivning av hur man lägger upp arbetet kring övervakning av grundvattennivåer i samband med en våtmarksåtgärd.

Övervakning av en våtmarksåtgärd möjliggör att effekterna av de insatta åtgärderna kan följas upp. Det gäller påverkan på grundvattennivåer, men även om och hur omgivande mark påverkas av en åtgärd. Nedan hittar du information om olika delmoment kopplade till arbetet med övervakning av en våtmarksåtgärd.

Senast ändrad 2021-11-29

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Grundvattenövervakning i samband med våtmarksåtgärder"

Hjälp oss göra handledningen bättre

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra denna handledning så att du som användare hittar rätt information om våtmarksåtgärder. Hjälp oss genom att svara på vår enkät. Dina svar är anonyma. 

Svara på enkäten!