Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Bedömning av övervakningsbehov

Vid en våtmarksåtgärd bör man överväga om det finns behov av att följa upp en möjlig omgivningspåverkan till följd av den planerade åtgärden.

För att avgöra behovet av en övervakning så bör man göra följande bedömningar:

  1. Bedöm risk för en negativ påverkan i omgivningen

  2. Bedöm konsekvensen av sådan påverkan

  3. Bedöm om de eventuella riskerna/konsekvenserna är så stora att åtgärden är olämplig. Om så är fallet bör projektet inte genomföras.

Om våtmarksåtgärden, trots påtaglig risk för negativ omgivningspåverkan bedöms vara lämplig, så krävs uppföljning genom övervakning.

 

Senast ändrad 2021-11-29

Skriv ut