Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Om handledningen

En våtmarksåtgärd kan gynna miljö och natur på många sätt. Denna handledning beskriver geologins roll och betydelse vid restaurering och anläggning av våtmark.

Målet med en våtmarksåtgärd kan variera och beroende på syftet kan en plats vara mer eller mindre lämplig. För att bedöma lämpligheten av en åtgärd är det viktigt att förstå geologin i anslutning till våtmarken. Här presenteras ett urval av tillgängliga underlag som kan ligga till grund för att bedöma geologins betydelse vid en åtgärd. Det handlar till exempel om hur förutsättningarna för att påverka grundvattennivån kring en våtmark är beroende av jordarternas egenskaper.

Handledningen beskriver också hur övervakning av grundvatten kan utföras i samband med en våtmarksåtgärd, samt hur man går till väga för att bedöma i vilken utsträckning grundvattnet i omgivningarna runt våtmarken påverkas av en åtgärd.

Textens fokus ligger på att utifrån de geologiska förutsättningarna bedöma en åtgärds potential att stärka vattenförsörjningen, samt minska utsläppen av växthusgaser. Det är viktigt att komma ihåg att även i de fall då dessa faktorer inte gynnas, kan en våtmarksåtgärd ge många andra positiva effekter, såsom ökad biologisk mångfald, ökat näringsupptag mm.

Handledningen kan användas vid kommuners, länsstyrelsers och andra aktörers arbete med våtmarksåtgärder. Det riktar sig i synnerhet till projekt som planeras inom ramen för Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) med fokus att anlägga nya- eller restaurera befintliga våtmarker.

Senast ändrad 2021-10-29

Skriv ut

Hjälp oss göra handledningen bättre

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra denna handledning så att du som användare hittar rätt information om våtmarksåtgärder. Hjälp oss genom att svara på vår enkät. Dina svar är anonyma. 

Svara på enkäten!