Ändringslogg

Här finns information om när och hur handledningen Geologi handledning för våtmarksåtgärder ändras.

1 december 2022

Publicering av sidan Hitta våtmarkslägen för restaurering med GIS med undersidor.

29 oktober 2021

Handledningen publicerades på SGU:s webbplats för handledningar.

Senast ändrad 2021-10-29

Skriv ut
;