Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Ändringslogg

Här finns information om när och hur handledningen Geologi handledning för våtmarksåtgärder ändras.

19 juni 2023

Publicering av sidan Utvärdering av Geologisk handledning för våtmarksåtgärder.

1 december 2022

Publicering av sidan Hitta våtmarkslägen för restaurering med GIS med undersidor.

29 oktober 2021

Handledningen publicerades på SGU:s webbplats för handledningar.

Senast ändrad 2021-10-29

Skriv ut