Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Hitta våtmarkslägen för restaurering med GIS

För att hitta lämpliga platser för restaurering av våtmarker kan man använda GIS (geografiskt informationssystem). Det finns flera GIS-baserade kartor. Analyser av kartorna kräver tillgång till digitala databaser och grundläggande kunskaper i GIS.

Återvätning av dränerad mark kan göras utifrån en rad olika syften. Här ges stöd i hur man kan hitta platser där en restaurering har potential att minska utsläppen av växthusgaser. Ofta är dessa platser torvmarker.

Här ges även stöd att hitta platser där en restaurering kan stärka tillgången på grundvatten och vattenförsörjning. Det är ofta platser med jordar som har hög genomsläpplighet.

Den som vill ha tillgång till data för att göra olika typer av analyser i GIS-program kan beställa data från SGU:s kundtjänst. Organisationer som är med i Geodatasamverkan har fri tillgång till dessa data medan det för andra är belagda med en avgift.

Senast ändrad 2022-12-01

Skriv ut

Hjälp oss göra handledningen bättre

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra denna handledning så att du som användare hittar rätt information om våtmarksåtgärder. Hjälp oss genom att svara på vår enkät. Dina svar är anonyma. 

Svara på enkäten!