Licensvillkor för SGU:s geologiska data

SGU:s geologiska data är tillgängliga som öppna data. Öppna data är benämningen på information som är fritt tillgänglig och fri att använda.

SGU anser att användandet av myndighetens data främjar såväl det egna arbetet som samhället i stort. Vi har sedan länge arbetat med att tillhandahålla våra dataprodukter i enkla och kostnadsfria tjänster, som till exempel våra kartvisare. Sedan tidigare har även många av våra dataprodukter varit möjliga att ladda ner som öppna data. Från den 9 juni 2024 är nu alla geologiska data som SGU tillhandahåller öppna och tillgängliga för alla.

Öppna data tillhandahålls i öppna format utan begränsande villkor. Du kanske vill bygga en applikation eller använda informationen som beslutsunderlag i en process? SGU:s produkter är under ständig utveckling och vi kommer även att förbättra informationen om hur man använder våra data.

Licenser

Öppna data från SGU har licensen Creative Commons Noll (CC0). CC0-licens innebär att data tillhandahålls utan kostnad och kan användas och återanvändas utan restriktioner.

Läs om Creative Commons Noll

Senast granskad 2024-05-11