Inspire-data

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Inspire är ett EU-direktiv som fastställer bindande bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata inom EU.

Syftet med Inspire är att ge bättre tillgång till offentliga geodata. Myndigheter ska på ett effektivare sätt kunna utbyta data med varandra. Målet är bland annat att ge bättre tillgång till geodata genom olika tjänster på Internet som till exempel den svenska Geodataportalen. När Inspire genomförts kommer det att vara möjligt att kombinera data från olika medlemsländer utan att behöva byta format eller metoder.

Bestämmelser för utbyte, tillgång och användning

Direktivet innehåller gemensamma bestämmelser för utbyte, tillgång och användning av dessa offentliga geodata och tjänster. Det innebär att myndigheter som omfattas av Inspire måste anpassa sina data och tjänster.

Inspirelagstiftning

Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire.

Informationsansvariga myndigheter

Lantmäteriet, tillsammans med informationsansvariga myndigheter, ser till att genomföra Inspire-direktivet nationellt. Med informationsansvariga myndigheter menas de myndigheter som enligt Inspire är skyldiga att göra sin information tillgänglig. I förordningen om geografisk miljöinformation tydliggörs vilka myndigheter som har ett informationsansvar och för vilken information det gäller. Lantmäteriet ansvarar för att samordna och ge stöd vid det nationella genomförandet av Inspire.

Tjänster och licenser för Inspiredata

Sedan 2010 har SGU arbetat med att ta fram metadata och tjänster enligt Inspire-direktivets specifikationer. Tidplanen i direktivet styr när olika typer av tjänster inom olika teman ska vara klara. Här beskriver vi de olika tjänsterna och ger information om licens för Inspiredata.

Enligt Inspire-direktivet tar vi fram tre tjänster för varje datamängd: 

  • söktjänst
  • visningstjänst
  • nedladdningstjänst

Söktjänster

Söktjänster används för att se vilka data och tjänster som finns tillgängliga inom Sverige och övriga EU-länder. Söktjänsterna är så kallade metadatatjänster.

Visningstjänster

Visningstjänster används för att titta på och utvärdera innehållet i en datamängd. Visningstjänsterna finns i form av OGC Web Map Services (WMS). WMS visar en förenklad kartbild av datamängden och kan läsas av de flesta GIS-klienter. Genom att klicka i kartan får du information om enstaka objekt.

Nedladdningstjänster

Nedladdningstjänster används för att få tillgång till data att arbeta vidare med. Du laddar data via ett atomflöde med fördefinierade datamängder i GML-format. (GeograficMarkupLanguage). GML kan ses som ett överföringsformat av hela datamängden enligt den datamodell som direktivet föreskriver och kan ha ett komplext innehåll.

GML-filer är i första hand anpassade för dator-till-dator-kommunikation. Det går dock att öppna dem i exempelvis QGIS, även om det inte är optimalt. Då kan du behöva konvertera informationen till andra GIS-format som är lättare att använda.

För vissa datamängder är formatet WFS (WebFeatureServices) istället för GML.

Här hittar du data

Du kan hitta våra data på tre olika sätt, förutom här på vår webbplats under respektive produkt, även på dessa webbplatser:

Geodataportalen (nytt fönster)  

Inspire GeoPortal (nytt fönster)  

Licens

Inspiredata från SGU har licensen Creative Commons Erkännande 4.0 (CC-BY), vilken innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera data samt skapa bearbetningar. Detta är tillåtet även för kommersiella ändamål. Du ska ange SGU som källa.

Läs om Creative Commons erkännande (nytt fönster) 

Senast granskad 2024-05-10