Om geologiska data

Geologisk information är viktig för både näringsliv och offentlig verksamhet. Här får du veta mer om hur SGU tar fram och tillhandahåller geologiska data, i vilka former och under vilka licensvillkor.

Geologisk information används inom arbetet med klimatanpassning, klimatomställning och hantering av geologiska risker som ras och skred, fysisk planering, material- och råvaruförsörjning, civilt- samt militärt försvar och många andra områden. SGU:s information är anpassad för de olika användningsområdena och genom att tillgängliggöra geologiska data som öppna data bidrar vi till positiva samhällsekonomiska värden. De bidrar i sin tur starkt till en ökad försörjningskapacitet och stärkt konkurrenskraft för Sverige.

Du hittar SGU:s geologiska data här på webbplatsen samt i GeoLagret. Nedladdningsbar data, API-er, visningstjänster och Inspire-data samlas under ett antal ämnesområden. Data från SGU tillhandahålls framför allt i formaten JSON, GeoJSON, CSV, GeoPackage, samt i TIFF-format för rasterdata.

Läs mer om SGU:s dataformat

SGU har avvecklat de manuella leveranser av geologiska data som tidigare skötts av vår kundtjänst. Den som tidigare har haft ett avtal med SGU om leveranser av data kan därför numera ladda ner eller nå data via API direkt här från webbplatsen eller från GeoLagret. Kundtjänst kan dock, tillsammans med SGU:s geologiska expertis, erbjuda service för de som behöver hjälp att hitta rätt data och få vägledning vad den kan användas till.

Kontakta SGU

Vill du ha mer information om våra geologiska dataprodukter är du välkommen att kontakta kundtjänst. Vi tar också gärna emot synpunkter på hur vår data kan bli mer tillgänglig, lätt att använda och om det är någon dataprodukt som fattas.

Vad är geodata?

Geodata är en kombination av orden geografiska data. Här förtydligar vi vad vi menar med begreppet.

Geodata är digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och registerinformation om geologiska företeelser, men också uppgifter om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Geodata ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter:

  • Vi använder dagligen geodata till exempel i samband med att vi söker information om väder, letar efter utflyktsmål för helgen eller när vi behöver ta oss till en plats med hjälp av en karta.
  • Vi använder geodata bland annat när vi vill köpa hus. Då kan vi behöva information om fastigheten, radonmätningar i området, närhet till service, skolor och naturområden samt kommunens planer för området.
  • Myndigheter, kommuner och landsting använder geodata i sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser eller planering av mjuka verksamheter som vård, omsorg och skolor.

Senast granskad 2024-06-09