Dataformat

Geologiska data från SGU förekommer i olika format. Vi har valt de format som vi tror är de bästa för att kunna vidareutnyttja vår information och som följer standarder på området.

Data från SGU tillhandahålls i formaten JSON, GeoJSON, CSV, GeoPackage, samt i TIFF-format för rasterdata.

  • Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data. CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.
  • GeoJSON är en öppen standard som baseras på JSON men innefattar även den geografiska komponenten i form av stöd för olika geometrityper, såsom punkter, linjer och ytor. GeoJSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.
  • GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information. GeoPackage är en öppen, icke-proprietär standard framtagen av OGC, the Open Geospatial Consortium och kan användas i ett stort antal GIS- och databasklienter, exempelvis QGIS eller ArcGIS.

API Visningstjänst – WMS

SGU:s visningstjänster riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Läs mer om WMS på Web Map Service – Open Geospatial Consortium (ogc.org)

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek. För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

API Direktåtkomst – WCS

Våra API-er för direktåtkomst av rasterdata bygger på standardprotokollet Web Coverage Service (WCS) från The Open Geospatial Consortium (OGC)

Läs mer på Web Coverage Service – Open Geospatial Consortium (ogc.org)

WCS fungerar på ett likartat sätt som en visningstjänst enligt OGC WMS, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

API Direktåtkomst – OGC API – Features

SGU använder standarden OGC API -Features för direktåtkomst av data i vektorformat. Standarden ingår i OGC:s nya generation av API-er enligt OpenAPI-specifikationen och är en utveckling av det tidigare gränssnittet Web Feature Service (WFS).

Läs mer om OGC API - Features

Senast granskad 2024-05-14