Samlingar

I SGU:s samlingar hittar du olika sorters geologiska prov som har samlats in sedan SGU grundades 1858. Materialet kommer från de många undersökningar som SGU har gjort och speglar därför myndighetens verksamhet.

Stuff från SGUs samlingar.

Stuff från SGU:s samlingar.

Foto: Linda Wickström/SGU

Geologiska samlingar fyller många syften, men det huvudsakliga är som referensmaterial. Genom sparat geologiskt material kan man slippa ta sig till svåråtkomliga platser, eller studera bergarter från platser som kanske till och med är onåbara eller borta till följd av till exempel nya skyddsområden eller byggnation. Andra delar av en samling kan vara av historiskt intresse, då de är insamlade av namnkunniga forskare eller under intressanta expeditioner.

Innehållet i SGU:s samlingar speglar myndighetens verksamhet sedan grundandet 1858. Ett och ett halvt sekel av prover, fossil och borrkärnor utgör grunden i samlingen som omfattar mellan 1,5 och 3 miljoner föremål. Merparten är från Sverige, men det finns också en hel del från andra delar av världen.

SGU:s samlingar används idag främst inom SGU:s egen verksamhet, av forskare från svenska och utländska universitet, svenska museer och av näringslivet. Nedan ges mer information om samlingarnas innehåll och hur det går till att ta del av materialet.

De olika samlingarna

Uppskattningsvis består SGU:s samlingar av över 1,5 miljon olika geologiska prov som har samlats in av undersökningsverksamheten sedan SGU grundades 1858. Bland samlingarna finns också utställningsmaterial från det geologiska museum som SGU hade mellan åren 1870 och 1984 och gåvor som myndigheten har fått under årens lopp.

Fossil-, typ- och originalsamlingen

I fossilsamlingen finns fossil från ryggradslösa djur, ryggradsdjur, spår- och växtfossil. De sträcker sig över en tidsperiod från paleozoikum till kenozoikum. Samlingarna innehåller flera internationellt viktiga delar, bland annat det ordoviciska grönstenssprånget vid Hunneberg och Fågelsång. Även stenprover som inte tycks hemmahörande i sin fyndmiljö har samlats in genom åren.  

I typ- och originalsamlingen finns uppskattningsvis 9 200 fossil och stenprover, dessa finns beskrivna i 290 publikationer, där det äldsta materialet är från 1866 och publicerades av en av SGU:s första paleontologer J.G.O Linnarsson, i hans avhandling “Om de Siluriska bildningarna i Mellersta Westergötland”.

Borrkärnor i samlingarna

SGU förvaltar ett stort antal borrkärnor. Dessa kommer från vetenskapliga borrningar, vägbyggen, prospekteringar och andra sammanhang. Med hjälp av dessa kan man bilda sig en uppfattning om berggrundens uppbyggnad på djupet.

Delar av samlingarna finns att tillgå strax utanför Uppsala, men den stora mängden finns i vårt borrkärnearkiv i Malå.

Tunnslip i samlingarna

Hyllor med tunnslip från SGUs samlingar.

Hyllor med tunnslip från SGU:s samlingar.

Foto: Linda Wickström/SGU

Tunnslip är väldigt tunna skivor av sten som är monterade på glasskivor. Tunnslip används för att kunna se de mineral som en bergart består av för att genom detta kunna bestämma vilken bergart det är. Man kan också se hur de olika mineralkornen sitter ihop, något som påverkar en bergarts tekniska egenskaper. I SGU:s samlingar finns cirka 100 000 tunnslip. De äldsta är ifrån 1870-talet och de kommer från hela Sverige.

Sedimentprover

SGU har även ett stort antal sedimentprover i sina samlingar, provtagna främst i Östersjön och Västerhavet. Proverna omfattar både kärnor och frystorkade analysprover i burkar och påsar. Det finns även ett mindre antal frysta prover.

Övriga föremål i SGU:s samlingar

I samlingarna finns ett antal föremål bevarade i samlingarna som sticker ut. Bland dessa kan nämnas skelettet efter en krokodil och skalet efter en sköldpadda som en gång levt i södra delarna av Sverige.

Att använda material från SGU:s samlingar

Det mesta av materialet finns tillgängligt vid SGU:s kontor i Uppsala.  

En del föremål är möjliga att låna, andra kan endast studeras på plats. Tänk på att ta reda på vilken typ av föremål du vill undersöka och avsätt rimlig tid för ditt besök. Under vissa villkor kan vissa prover ur samlingarna få provtas och analyseras. Vi har möjlighet att ta emot donationer om vi bedömer att vi är rätt organisation att förvalta materialet.

Besök vid och lån från SGU:s samlingar

Kontakter med SGU:s samlingar kan ske via SGU:s kundtjänst.

Samlingarna digitaliseras

Sedan några år tillbaka pågår det en insats för att digitalisera samlingarna. Målet är att vi ska kunna göra dem tillgängliga och sökbara via SGU:s webbplats. En del av de moment som ingår är att registrera allt material i vår samlingsdatabas, skanna publicerade figurer av de fossil som finns i typ- och originalsamlingen och på sikt komplettera med nya fotografier och skanna tunnslip.

 SGU:s samlingars historia i korthet

1858

SGU grundas, under ledning av Professor Axel Erdmann.

1865

En stor del av samlingarna förstörs 29 maj vid en brand på Lilla Nygatan 20 i Stockholm.

1867

SGU flyttar till Mäster Samuelsgatan 44, Stockholm.

c. 1871–1984

SGU:s museum finns

1908

J.G. Andersson donerar sin fossilsamling.

1916

SGU flyttar till Frescati, strax utanför Stockholm i en vacker lokal på Naturhistoriska Riksmuseet. Lokalerna finns att besöka än idag.

1928

Alla prover märks systematiskt med etiketter för första gången.

Sent 1930-tal

En stor mängd borrkärnor anländer till samlingarna.

1955

Samlingarna passerar 29 000 tunnslip

Tidigt 1970-tal

Personal som tidigare arbetat med samlingarna och museet flyttas för att arbeta med oljeprospektering.

1979

SGU flyttar från Stockholm till Uppsala

Mitten av 1990-talet

Stora delar av samlingarna flyttas till Eggebyholm, nära Uppsala, Stockholm och Arlanda.

2007

Digitaliseringen av samlingarna påbörjas.

Senast granskad 2022-11-22