Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge SGU uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att utreda effekterna av lagar och regler. Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete.

Regeringen ger oss uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året i särskilda regeringsbeslut. Uppdragen redovisas till regeringen, om inte regeringen har beslutat om något annat.

Läs om våra aktuella regeringsuppdrag

Läs om våra avslutade regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-01-26