Samarbeten

SGU deltar i flera nationella plattformar, kommittéer, arbetsgrupper, FoU-projekt och nätverk. Deltagandet sker i syfte att samverka med organisationer, lärosäten och forskningsinstitut, näringslivet och andra myndigheter såväl nationellt som internationellt för att öka spridningen av kunskap.

Genom dessa partnerskap ser vi även till att denna kunskap kommer till nytta internationellt, där vi har gemensamma frågeställningar och intressen. SGU:s internationella samverkan utgörs i dag till största del av europeiska och nordiska samarbeten. På dessa sidor kan du läsa mer om de arbetsgrupper, plattformar och andra initiativ som SGU deltar i. Vill du veta mer om våra samarbeten så är du välkommen att kontakta oss.

Senast granskad 2023-10-20