Bild som visar GSEU:s logga.

GSEU - en geologisk service för Europa

GSEU är ett europeiskt projekt under Horisont Europa som pågår mellan 2022–2027. Projektets syfte är att skapa en ”Geologisk Service för Europa” där geologiska data och information från samarbetsländerna är tillgängliga och harmoniserade.

Med den kunskapsinfrastruktur som skapas inom GSEU kommer information som rör bland annat grundvatten, geoenergi och mineralresurser att vara öppna över nationsgränserna. Projektet kommer att förse europeiska kommissionen, företag, forskare, politiker och medborgare med aktuell information om jorden, samlad på EU-nivå. EU-projektet som är finansierat med 20 milj. euro och har deltagare från 35 europeiska länder, med 48 olika partners, främst geologiska undersökningar.

Vad gör SGU inom GSEU?

SGU är med i olika arbetsgrupper inom projektet och bidrar med expertis om svenska förhållanden som rör:

  • kritiska metall- och mineralresurser
  • geoenergi och koldioxidlagring
  • grundvattenkvalitet och dynamik
  • kustsårbarhet och havsbaserad vindkraft

SGU är även med i arbetsgrupper för att harmonisera och utveckla:

  • geologiska kartor och modeller
  • ett europeiskt nav för hållbar mineralresurshantering för att stödja implementeringen av United Nations Framework Classification of Resources (UNFC) och United Nations Resource Management System (UNRMS).
  • kunskapsinfrastrukturen för geologiska data
  • kommunikationen kring projektet

SGU medverkar också till att skapa en modell för att permanenta den geologiska servicen samt uppdatera en gemensam forsknings- och innovationsagenda för de geovetenskapliga ämnesområdena.

GSEU finansieras av Europeiska Unionen.

EU-logga.jpg

Senast granskad 2023-04-25