ERA-MIN

Inom projektet "Network on the industrial handling of Raw Materials of the European Industry" kartläggs pågående forskning och forskningsfinansiering inom malm- och mineralindustrin. Syftet är att identifiera forskningsbehov, främja samarbete inom EU samt utlysa gemensamma forskningsprogram. 

Läs mer om ERA-MIN på projektets webbplats(nytt fönster)

Senast granskad 2021-03-24