Geodata­­samverkan

Syftet med geodatasamverkan är att underlätta tillgången till geodata. Genom ökad samverkan mellan offentlig förvaltning och företag fås en effektivare hantering av försörjning av geodata – på lokal, nationell och internationell nivå.

Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till ett samlat utbud av geodata. Det är Lantmäteriet som ansvarar för att samordna geodatasamverkan.

Myndigheter, regioner, kommuner och organisationer med offentlig uppgift kan teckna avtal och får då tillgång till geodata och tjänster för offentlig användning. Produktutbudet för Geodatasamverkan innehåller geodata och tjänster från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Läs mer på Lantmäteriets webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-15