För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

GeoERA

GeoERA är ett ERA-NET (European Research Area Network) som har som syfte att bidra till en optimal användning av underjorden och därmed ett hållbart nyttjande av geoenergi, grundvatten och mineralresurser.

45 nationella och regionala geologiska undersökningar från 32 europeiska länder har med samlade krafter skapat ett ERA-NET med syfte att utveckla en europeisk geologisk service. GeoERA finansierar 15 projekt inom tillämpad geovetenskap, varav SGU deltar i nio av projekten, inom områdena mineralresurser, grundvatten, geoenergi och en geoinformationsplattform.

Projekten som till ca 30 % finansieras av EU-kommissionen, startade år 2018 och kommer att pågå till 2021.

Här är projekten som SGU deltar i (mer information om projekten finns under respektive länk).

Mineralresurser

FRAME

Forecasting and Assessing Europe’s Strategic and Raw Materials Needs (Nikos Arvanitidis, Helge Reginiussen, Martiya Sadeghi)

Läs mer om FRAME

EuroLithos  

European Ornamental stone resources (Thomas Eliasson, Mugdim Islamovic)

http://geoera.eu/projects/eurolithos1/

Mintell4EU 

Mineral Intelligence for Europe (Erika Ingvald)

http://geoera.eu/projects/mintell4eu/

MINDeSEA 

Seabed Mineral Deposits in European Seas. Metallogeny and Geological Potential for Strategic and Critical Raw Materials (Johan Nyberg)

https://geoeramindesea.wixsite.com/mindesea

Grundvatten

HOVER 

Hydrological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems. (Lars Rosenqvist och Mattias Gustafsson)

http://geoera.eu/projects/hover/

RESOURCE

Resources of groundwater harmonized at cross-border and pan-European scale. (Mattias Gustafsson)

http://geoera.eu/projects/resource9/

TACTIC

Tools for Assessment of Climate change Impact on groundwater and adaptation Strategies. (Johan Öhman)

http://geoera.eu/projects/tactic/

Geoenergi

MUSE

Managing Urban Shallow geothermal Energy. (Mikael Erlström)

http://geoera.eu/projects/muse/

Informationsplattform

GIP-P

GeoERA Information Platform (Lars-Kristian Stölen)

http://geoera.eu/projects/gip-p/

 

Copyright © 2018 GeoERA. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731166

Senast granskad 2021-03-24

Kontaktperson

  • Lisbeth Hildebrand

    Telefon: 018-179148
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mineralresurser - Ekonomisk geologi
    Skicka e-post