Svenska Nationalkommittén för geologi

Svenska Nationalkommittén för geologi (SNKG) består av 20 ledamöter och representerar ett brett spektrum av geologisk kompetens.

Förutom forskare finns också representanter från gruvnäringen och andra delar av näringslivet, beslutsfattare, skola och media bland ledamöterna. SNKG är ett rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet och verkar även som expertorgan åt Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). SNKG arbetar med att bevaka geologins position både internationellt och nationellt och verkar för att stärka geologins ställning i samhället. SNKG är även associerad med IUGS.

SGU:s representanter i SNKG är Therese Bejgarn (sekreterare) och Linda Wickström.

Besök SNKG:s webbplats

Senast granskad 2023-06-01