Nordiska geologiska undersökningarnas kommunikationsenheter

SGU deltar i myndighetssamverkan kring geologisk kommunikation. Vi samverkar regelbundet kring vårt deltagande i IGC, vart fjärde år, men även kring webb och övrig kommunikation däremellan.

Senast granskad 2021-01-13