För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Internationella Havsforskningsrådet (ICES)

Working Group on the Effects of extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT)

Gruppen ingår i internationella havsforskningsrådet och arbetar med effekter av materialutvinning från havsbottnen.

Working Group on Marine Sediments in relation to Pollution (WGMS)

Gruppen ingår i internationella havsforskningsrådet och arbetar med effekter av föroreningar i sediment.

Working Group on Marine Habitat Mapping (WGMHM)

Gruppen ingår i internationella havsforskningsrådet och arbetar med utveckling av habitatkartläggning.

Senast granskad 2021-01-13

SGU:s representant i WGMS

SGU:s representant i WGHMH

  • Gustav Kågesten

    Telefon: 018-179015
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
    Skicka e-post