För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

UNECE Expert Group on Resource Classification

Arbete med riktlinjer för hur FN:s klassificeringssystem för mineralresurser och energi, UNFC (United Nations Framework Classification) ska kunna tillämpas i Europa. En nordisk vägledning har framarbetats. Unikt med UNFC är att det tar hänsyn till alla tre hållbarhetsbenen: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

För mer information angående SGU:s engagemang, kontakta Erika Ingvald.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Erika Ingvald

    Telefon: 018-179350
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
    Skicka e-post