UNESCO-IGCP

IGCP är sedan 1972 ett samarbete mellan UNESCO och IUGS. IGCP och UNESCO Global Geoparks utgör idag UNESCOs IGGP (International Geoscience and Geoparks program) program vilket omfattar UNESCOs geovetenskapliga arbete.

SGU är värdmyndighet för och innehar ordförandeskap i den svenska nationella IGCP-kommittén. Den nationella kommittén representerar medlemsstaten vid IGCPs (numera IGGP) årliga möte i Paris varje år.

International Geoscience Program (IGCP) är ett interdisciplinärt program för geovetenskap, vars övergripande syfte är att bidra till förbättrade mänskliga levnadsvillkor och till en förståndig användning av jordens resurser, genom att

  • utveckla mer effektiva sätt för att söka och värdera naturliga resurser för energi och mineraler i världen
  • öka kunskaperna om jordens geologiska processer
  • öka förståelsen om hur olika faktorer påverkar miljön
  • förbättra metoder och teknik inom forskningen

IGCP finansierar inte forskning, men stödjer vetenskaplig forskning genom kvalitetsgranskningar av forskningsansökningar i ett vetenskapligt råd. Huvudansvarig myndighet för IGCP i Sverige är Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Senast granskad 2021-01-13