Vetenskapsrådet – Nätverk för forskande myndigheter

Vetenskapsrådet driver på uppdrag av regeringen ett nätverk för myndigheter som bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU).

Syftet är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan dessa.

Ett femtiotal FoU-myndigheter deltar i nätverket. Myndigheterna är verksamma inom olika områden, med ansvar inom alltifrån vård och hälsa till trafik och museiverksamhet. Gemensamt är att alla sysslar med forskning och utveckling i egen regi och/eller finansierar sådan verksamhet.

Nätverket inkluderar inte universitet, högskolor och de myndigheter som har till huvuduppgift att finansiera forskning. Syftet med nätverket är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan FoU-myndigheter, framför allt när det gäller kvalitetssäkringsmetoder.

Senast granskad 2021-01-13