För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Föreskrifter

SGU får besluta om bindande regler i form av föreskrifter som ges ut i vår författningssamling SGU-FS. Här har vi samlat de gällande föreskrifter som SGU ansvarar för.

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Riksdagen utfärdar lagar och regeringen utfärdar förordningar. I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande.

Som myndighet får SGU också besluta om allmänna råd inom vårt verksamhetsområde. Allmänna råd är generella rekommendationer om hur en föreskrift eller annan författning bör tillämpas. Allmänna råd är inte bindande men bör följas om inte kraven i bestämmelserna kan uppfyllas på andra sätt. 

Nedan finns SGUs föreskrifter (grundföreskrifter och ändringsföreskrifter) och allmänna råd i digitalt format (pdf-fil, öppnas i nytt fönster). Om olika versioner av texten skulle förekomma är det alltid den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Mineralområdet

2020

SGU-FS 2020:1 Sveriges geologiska undersökning föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor Föreskrifterna träder i kraft 2021-03-01. 

2015

SGU-FS 2015:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra gruvmätning

Nedanstående föreskrifter för mineralområdet upphör att gälla 2021-03-01

1997

ELSÄK-FS 1997:2 Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrift om tillämpningen av Statens industriverks kungörelse (SIND-FS 1976:4) angående gruv- och borrhålskartor Upphör att gälla 2021-03-01.

1990    

STEV-FS 1990:9 Sveriges geologiska undersökning (SGU) kungörelse om ändring av kungörelsen den 23 mars 1976 (SIND-FS 1976:04) Upphör att gälla 2021-03-01.

1979

SIND-FS 1979:5 Statens industriverks kungörelse om ändring i kungörelsen den 23 mars 1976 (SIND-FS 1976:04) Upphör att gälla 2021-03-01.

1977

SIND-FS 1977:3 Statens industriverks kungörelse om ändring i kungörelsen den 23 mars 1976 (SIND-FS 1976:04) Upphör att gälla 2021-03-01.

1976

SIND-FS 1976:04 Statens industriverks kungörelse angående gruv- och borrhålskartor Upphör att gälla 2021-03-01.  

Vattenförvaltning – grundvatten 

2019

SGU-FS 2019:1 Föreskrifter om ändring av Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten

2017

SGU-FS 2017:1 Föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten

2016

SGU-FS 2016:1 Föreskrifter om ändring i Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten

2014

SGU-FS 2014:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om övervakning av grundvatten

2013

SGU-FS 2013:2 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten

SGU-FS 2013:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten

Senast granskad 2021-01-13