Foto: Joanna Lindahl, SGU

Mine water and mine waste management – ITP308

Mine water and mine waste management (Hantering av vatten och avfall från gruvor) är en utbildning som SGU erbjuder inom International Training Programme 308 (ITP 308) i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) och Naturvårdsverket. Utbildningen finansieras av Sida.

Under 2018–2025 anordnar SGU tio online-utbildningar med projektarbeten i deltagarnas länder. Utbildningen avslutas med en regional konferens. Programmet är öppet för deltagare från låg- och mellaninkomstländer i Afrika med en växande eller etablerad gruvindustri.

Om programmmet

Vårt samhälle är beroende av gruvor för råvaror, inte bara metaller utan även grus, kalk och andra industrimineral. Samtidigt som gruvdriftens funktion och nytta är uppenbar så är det få industrier som kan påverka miljön på ett så tydligt och påträngande sätt. Att förebygga och minimera miljöpåverkan har med tiden blivit en allt viktigare aspekt vid planering, tillståndsgivning, egenkontroll och tillsyn av gruvor.

SGU organiserar utbildningsprogrammet i samarbete med Naturvårdsverket (NV) och Luleå tekniska universitet (LTU). Programmet erbjuds främst för personal på myndigheter med ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av gruvor. Utbildningen presenterar vetenskapen bakom hanteringen av gruvvatten och gruvavfall samt integrerar flera principer som är lika viktiga för att förebygga och minimera miljöpåverkan: professionalism, transparenta processer och mänskliga rättigheter.

Utbildningen är indelad i fyra delar: ansökan som följs av förberedande studier, en online-utbildning, tio månader av projektarbete i deltagarnas egna länder, som stöds av mentorer från SGU, och till sist en regional konferens där erfarenheter och resultat presenteras och delas.

Utbildningen omfattar bland annat:

  • Karakterisering av gruvavfall
  • Lakvatten från gruvavfall
  • Stängning och efterbehandling av gruvor
  • Provtagning och övervakning
  • Myndighetsutövande och mänskliga rättigheter
  • Jämställdhet i arbete och samhälle
  • Hållbarhet och gruvor
  • Biodiversitet

Läs mer på programmets webbplats

Senast granskad 2023-04-18