IUGS Commission for the Management and Application of GeoScience Information

Arbetet i två arbetsgrupper koncentreras på att ta fram internetstandarder för utväxling och datautbyte av geologisk information i webbtjänster.

Senast granskad 2021-01-13