GEMAS

GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing Land Soil) är ett nationsöverskridande samarbetsprojekt mellan de geokemiska expertgrupperna i EuroGeoSurveys (EGS), där SGU ingår, och European Association of Metals (Eurometaux) med 33 deltagande europeiska länder. Huvudsyftet är att fastställa den geokemiska bakgrunden för åkermark och betesmark i Europa.

GEMAS tillhandahåller europeiskt harmonierade geokemiska data av hög kvalitet för brukad åkermark och icke brukad betesmark (icke brukad på åtminstone tio år).

Läs mer om GEMAS på projektets webbplats (nytt fönster)

Ladda ner SGU-rapport 2012:17 med GEMAS-resultat från Sverige, Norge och Finland här:

Geochemical mapping of agricultural soils and grazing land (GEMAS) in Norway, Finland and Sweden – regional report. SGU-rapport 2012:17 (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2021-03-24