Geoscience Information Consortium (GIC)

Geoscience Information Consortium (GIC) bildades 1986 med syfta att utbyta information och erfarenhet mellan geologiska undersökningar kopplat till IT och informationshantering av geologisk information.

GIC tillhandahåller både ett internationellt och flera regionala forum (till exempel Nordic GIC för de nordiska geologiska undersökningarna) där geologiska undersökningar kan presentera och diskutera frågeställningar kring datainsamling, dataförvaltning, analys och tillhandahållande av geologisk information. Även frågeställningar kring standardisering och harmonisering av geologisk information finns med på GIC:s agenda.

GIC tar också fram underlag, via enkäter, för benchmarking av digital mognad, nyckeltal-IT och digitalisering mellan de geologiska undersökningar som ingår i konsortiet.

GIC arrangerar ett årligt internationellt möte.

Läs mer om GIC

Senast granskad 2021-06-15