EURARE

Det huvudsakliga målet med forskningsprojektet "EURARE" är att öka kunskapen om de sällsynta jordartsmetallerna (rare earth elements, REE) och att minska EUs importberoende av dessa strategiskt viktiga mineral. Mineralen används flitigt i modern teknik och grön teknologi. Sverige har Europas viktigaste fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller men idag förekommer ingen utvinning i Europa. EU är därför idag helt beroende av Kina, som idag står för ungefär 95 procent av alla sällsynta jordartsmetaller i världen. Tanken är att EU ska bygga upp kunskaper och resurser för att resurseffektivt och miljövänligt trygga EUs framtida försörjning av dessa strategiskt viktiga mineral.

Läs mer om EURARE (nytt fönster)

Läs mer om specialmetaller i Mineralmarknaden. Tema: Specialmetaller (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2021-03-24