EURARE

Det huvudsakliga målet med forskningsprojektet "EURARE" är att öka kunskapen om de sällsynta jordartsmetallerna (rare earth elements, REE) och att minska EU:s importberoende av dessa strategiskt viktiga mineral. Mineralen används flitigt i modern teknik och grön teknologi. Sverige har Europas viktigaste fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller men i dagsläget förekommer ingen utvinning i Europa. EU är därför helt beroende av Kina, som i dag står för ungefär 95 procent av alla sällsynta jordartsmetaller i världen. Tanken är att EU ska bygga upp kunskaper och resurser för att resurseffektivt och miljövänligt trygga EU:s framtida försörjning av dessa strategiskt viktiga mineral.

Läs mer om EURARE (nytt fönster)

Läs mer om specialmetaller i Mineralmarknaden. Tema: Specialmetaller (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2021-03-24