International Real-time Magnetic Observatory Network (INTERMAGNET)

International Real-time Magnetic Observatory Network (INTERMAGNET) är ett globalt nätverk som övervakar jordens magnetfält, gör geomagnetiska data tillgängliga för allmänheten och som samarbetar kring moderna digitala magnetiska observatorier.

Senast granskad 2021-01-13