Northeast Atlantic Geoscience Group (NAG)

Samarbetsplattform mellan de geologiska undersökningarna i länderna kring Nordostatlanten.

De geologiska undersökningar som deltar i NAG-samarbetet är: GEUS (Danmark) inkl JF (Färöarna), BGS (England inkl. Skottland och Nordirland), GSI (Irland), ISOR (Island), TNO (Nederländerna), NGU (Norge), BGR (Tyskland) och SGU (Sverige).

Senast granskad 2021-01-13