Sekulära förändringar i det geomagnetiska fältet i Europa (MAGNETE)

En arbetsgrupp för att undersöka sekulära förändringar i det geomagnetiska fältet i Europa. Målet är att homogenisera data och utföra nya undersökningar för att underlätta dataanalysen.

Senast granskad 2021-01-13