IAGA Division V Working Group V-OBS Geomagnetisk dokumentation

Arbetsgruppen samordnar alla frågor relaterade till driften av geomagnetiska observatorier och sekulärpunkter världen över. Gruppen sätter kvalitetsnormer för mätningar och för databehandling och ansvarar för organisationen av en workshop om geomagnetiska observatorieinstrument, datainsamling och bearbetning.

Senast granskad 2021-01-13