EIT Raw Materials

Ett initiativ inom ramen för European Institute of Innovation and Technology (EIT). Plattformen omfattar drygt 120 parter från 22 europeiska länder.

Syftet är att stärka konkurrenskraften i Europa, samt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen samt främja och förstärka samarbetet mellan företag, utbildningsinstitutioner, myndigheter och forskningsorganisationer. Satsningen ska också skapa gynnsamma miljöer för kreativt tänkande, för att möjliggöra att innovation och entreprenörskap utvecklas i Europa och blir världsledande.

SGU är associerad partner till plattformen och tillhör noden Northern Innovation Hub/Core Location Centre. SGU deltar i ett antal innovations-, nätverk- och utbildningsprojekt som är delfinansierade av EIT Raw Materials.

För mer information om SGU:s engagemang, kontakta Therese Bejgarn.

Senast granskad 2022-04-20