Member State Expert Group on Responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold (3TG)

Gruppen består av representanter från alla EU:s medlemsstaters nationella behöriga myndigheter enligt EU:s konfliktmineralförordning (förordningen). Sammankallande och ordförande är DG-Trade, en del av EU-kommissionen.

Syftet med gruppen är att den ska samla in och förmedla information kring implementeringen av EU:s konfliktmineralförordning, som trädde i kraft 2017 och tillämpas sedan den 1 januari 2021.

Som konfliktmineral, enligt förordningen, räknas tantal, tenn, volfram och guld – de så kallade 3TG. SGU är utsedd som den nationella, behöriga myndigheten i Sverige med ansvar att utföra kontroller i efterhand på svenska företag som importerar 3TG över fastställda volymtröskelvärden enligt förordningen.

Senast granskad 2023-08-30