Member State Expert Group on Responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold (3TG)

Består av representanter från alla EU:s medlemsstaters nationella behöriga myndigheter enligt EU:s konfliktmineralförordning (förordningen). Sammankallande och ordförande är DG-Trade, en del av EU-kommissionen.

Syftet är att ge och samla in information kring implementeringen av EU:s konfliktmineralförordningen som trädde i kraft 2017 och som tillämpas sedan 1 januari 2021. Som konfliktmineral enligt förordningen räknas tantal, tenn, volfram och guld, de s.k. 3TG. SGU är utsedd som den nationella behöriga myndigheten i Sverige med ansvar att utföra kontroller i efterhand på svenska företag som importerar 3TG över fastställda volymtröskelvärden enligt förordningen.

Senast granskad 2022-05-18

Kontaktperson

  • Peter Åkerhammar

    Telefon: 018-179296
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
    Skicka e-post