För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Member State Expert Group on Responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold (3TG)

Består av representanter från alla EU:s medlemsstaters nationella behöriga myndigheter enligt EU:s konfliktmineralförordning (förordningen). Sammankallande och ordförande är DG-Trade, en del av EU-kommissionen.

Syftet är att ge och samla in information kring implementeringen av EU:s konfliktmineralförordningen som trädde i kraft 2017 och som tillämpas sedan 1 januari 2021. Som konfliktmineral enligt förordningen räknas tantal, tenn, volfram och guld, de s.k. 3TG. SGU är utsedd som den nationella behöriga myndigheten i Sverige med ansvar att utföra kontroller i efterhand på svenska företag som importerar 3TG över fastställda volymtröskelvärden enligt förordningen.

Senast granskad 2022-05-18

Kontaktperson

  • Peter Åkerhammar

    Telefon: 018-179296
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
    Skicka e-post