Internationella metallstudiegrupperna

Alla grupper är självständiga, mellanstatliga organisationer med ursprung från FN. Metallstudiegruppernas huvudsakliga uppgift är att säkerställa transparensen i de globala marknaderna för resp. metall.

Bly- och zinkstudiegruppen (ILZSG) bildades 1959 och Sverige har varit medlem sedan dess. ILZSG har för närvarande 27 medlemsländer.

ILZSG (International Lead and Zinc Study Group)

Nickelstudiegruppen (INSG) bildades 1990 och Sverige har varit medlem sedan dess. INSG har för närvarande 15 medlemsländer.

INSG (International Nickel Study Group)

Kopparstudiegruppen (ICSG) bildades 1992 och Sverige har varit medlem sedan 2009. ICSG har idag 25 medlemsländer.

ICSG (International Copper Study Group)

Metallstudiegrupperna sammanställer statistik och genomför studier kring världsmarknadsläget för resp. metall. Grupperna gör prognoser och informerar kring för metallerna relevanta frågor (gruvproduktion, tillgång och efterfrågan, användning, miljö, ekonomi, internationella överenskommelser etcetera) Syftet med metallstudiegrupperna är att öka marknadstransparensen för de aktuella metallerna samt att utgöra en mötesplats för regeringar och företag att träffas och diskutera. Sverige representeras i grupperna av SGU/Näringsdepartementet.

Senast granskad 2022-05-18