Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD)

Ett projekt som pågått sedan 2001 och som syftar till att samla information om Sveriges, Norges, Finlands och nordvästra Rysslands mineralförekomster.

Resultat av sammanställningarna redovisas som tryckta kartor, som karttjänster och som nedladdningsbara databaser.

Information om var fyndigheten finns, eventuell gruvhistorik, tonnage och gradering med kommentarer om kvaliteten på data, den geologiska miljön och åldern för fyndigheten, malmmineralogi, mineraliseringstyp, bildningsmodell och källhänvisningar till primära data är några av de data som finns i databasen. För närvarande är industrimineral på agendan.

Gemensam finansiering mellan de deltagande ländernas geologiska undersökningar.

Uppdatering sker årligen.

Senast granskad 2021-01-13