International Monitor for Auroral Geomagnetic Effects (IMAGE) Geomagnetisk dokumentation

IMAGE är ett samarbetsprojekt mellan geovetenskapliga institutioner i norra Europa och Mellaneuropa. Geomagnetiska data samlas in på fasta observationsplatser mellan de geografiska breddgraderna från 51o till 79o N. Data tillhandahålls för studier av elektriska strömsystem i jonosfären samt geomagnetisk induktion i marken i samband med rymdväder.

Senast granskad 2021-01-13