Nordisk Geomagnetisk Komparation

Ett samarbete med de geomagnetiska observatorierna i Norden, där instrumentkalibreringen, utbyte av information och kunskap, samt diskussion och genomförande av framtida gemensamma projekt är målet. ”Nordic geomagnetic workshop” anordnas vart annat år, vid ett av observatorierna i Norden.

Senast granskad 2021-01-13