NORMAN-nätverket

Ett nätverk för myndigheter, forskningsorganisationer och laboratorier i Europa och Nordamerika och som för SGU är ett stöd till att välja ut nya ämnen som är aktuella för övervakning i grundvatten.

Senast granskad 2021-01-13