Panel of Experts on Geothermal Energy- European Federation of Geologists

EFG PE Geothermal Energy är ett forum som ger möjlighet att utbyta erfarenheter mellan experter från olika europeiska länder. Syftet är att främja kvalitet i tillämpningen av geologisk information för en hållbar tillväxt av geotermiskt energiutnyttjande.

Senast granskad 2021-01-13