Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) – arbetsgrupper inom geologi och mineralresurser

Arbete med att genomföra EU-direktivet. Inom det europeiska arbetet deltar SGU med att anpassa tjänsterna till direktivets genomförandebestämmelser när det gäller dataspecifikationer inom arbetsområdena mineralresurser och geologi.

Senast granskad 2021-01-13