Svenska vattenplattformen

Den Svenska vattenplattformen är en fortsättning från arbetet med Vattenvisionen Spoom är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige.

Syfte med Vattenplattformen:

  • Skapa en nationell plattform för vatten med en bred förankring inom vattensektorn
  • Utveckla och ta fram form, kommunikationsplan, riktning och plan för hur aktörer utifrån denna påverkansplattform kan arbeta för att öka medverkan i Horisont 2020

Mål och nytta med vattenplattformen:

  • Öka medverkan i kommande utlysningar inom Horisont 2020
  • Öka förståelse och engagemang hos svenska vattentjänstföretag för EU:s arbete inom vattensektorn
  • Realisera de innovationsområden som vattensektorn gemensamt identifierat i Vattenvisionen

Mer information om Svenska vattenplattformen: http://www.svensktvatten.se/forskning/vattenplattformen (nytt fönster)

Senast granskad 2021-01-13