COST-Sub Urban

"European Cooperation in Science and Technology – Sub Urban" syftar till att skapa möjligheter för att använda mark och grundvatten i urbana miljöer på ett hållbart sätt. 

Läs mer om COST-Sub Urban på projektets webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2021-03-24